SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ

Svaz chemické průmyslu ČR ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací a dalšími partnery, v rámci projektu Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR, připravil SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ.

Cílem školení je, s ohledem na nové evropské nařízení REACH, přispět k posílení konkurenceschopnosti chemických a dalších podniků formou podpory výzkumu, vývoje a zavádění nových produktů na trh (inovací).

Specializované školení bude probíhat formou individuálního školení pro zaměstnavatele (přímo v podnicích, rozsah 24 hodin) a skupinového školení pro zaměstnance (semináře v krajích po celé ČR, rozsah 120 hodin).

Termín:
průběžně od září 2007 – června 2008.

Cena:
školení je bezplatné – hrazeno z projektu.

Každý účastník obdrží certifikát o absolvování školení od SCHP a zástupců školitelů.

Podrobnější informace naleznete přímo u jednotlivých akcí v rubrice ŠKOLENÍ.

Plán specializovaného školení zaměstnanců k problematice výzkumu, vývoje, inovací a projektového řízení:

Připravovaná školení:

  • Pardubický kraj (zahájení 31.1., ukončení 4.4.2008)
  • Olomoucký kraj (zahájení 7.2., ukončení 11.4.2008)
  • Liberecký kraj (zahájení 14.2., ukončení 18.4.2008)
  • Plzeňský kraj (zahájení 21.2., ukončení 25.4.2008)

Změna termínu a místa konání školení vyhrazena. Sledujte proto tyto www stránky, kde budou vždy nejaktuálnější informace ohledně konání jednotlivých školení (aktuální informace o obou typech školení je ve spodní části stránky).

Již realizovaná školení:

  • Ústecký kraj (zahájení 13.9., ukončení 9.11.2007)
  • Moravskoslezský kraj (zahájení 20.9., ukončení 16.11.2007)
  • Středočeský kraj (zahájení 26.9., ukončení 23.11.2007)
  • Jihomoravský kraj (zahájení 4.10., ukončení 30.11.2007)


ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.