SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – Plzeňský kraj

Plzeň, 21. 2. – 25. 4. 2008

Místo konání:
ŠKODA VÝZKUM s.r.o.
Tylova 46
316 00 Plzeň

Školení se uskuteční za podpory a ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací a dalšími partnery.

Program ke stažení zde.

Závazná přihláška na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ke stažení zde.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zde.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.