SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ – Pardubický kraj

Pardubice, 31. 1. – 4. 4. 2008

Místo konání:
SYNPO, akciová společnost
S. K. Neumanna 1316
532 07 Pardubice

Školení se uskuteční za podpory a ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací a dalšími partnery.

Program ke stažení zde.

Závazná přihláška na SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ K PROBLEMATICE VÝZKUMU A VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ ke stažení zde.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zde.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.