Plán odborných školení zaměstnanců "IMPLEMENTACE REACH”, první čtvrtletí 2008

Časový plán školení k Implementaci REACH je uveden v tabulce níže.

TermínTémaMísto
11. - 12. 2. Nařízení REACH pro Asociaci výrobců nátěrových hmot a další zájemce o školení Praha
28. - 29.2. Experimentální získávání dat (testy, QSAR) Pardubice
10. - 11. 3. Předregistrace, registrace, read across, práce s informacemi Praha
27. - 28. 3. Hodnocení rizik, klasifikace látek a přípravků Olomouc

Závazná přihláška na ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ k problematice "IMPLEMENTACE REACH" je ke stažení zde. Prosíme účastníky školení o doplnění data a místa konání školení.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis je ke stažení zde). Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře „de minimis“ je třeba odevzdat při registraci.

Program školení bude upřesněn a upraven dle oblastí zájmů účastníků.

Přihlášku na školení zašlete prosím příslušným regionálním konzultantům.

Zájemci o školení z regionů Středočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj: u Ing. Aleny Krejčové, tel. +420 266 793 581, +420 739 463 431, alena.krejcova@schp.cz

Zájemci o školení z regionů Moravskoslezský, Olomoucký, Jihomoravský, Zlínský kraj a kraj Vysočina: u Ing. Pavla Pavlase, MBA, tel.: +420 739 463 429, pavel.pavlas@schp.cz

Zájemci o školení z regionů Ústecký, Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský a Liberecký kraj: u Ing. Lubomíra Štěpána, tel.: +420 739 463 410, lubomir.stepan@schp.czESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.