Odborné školení zaměstnanců "IMPLEMENTACE REACH", pořádané Svazem chemického průmyslu ČR a VUOS, a.s.

Pardubice, 2.-3.7.2008

Místo konání:
Univerzita Pardubice,
Náměstí Legií 565, posluchárna H1
Pardubice

Program ke stažení zde

Závazná přihláška ke stažení zde

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zdeESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.