Odborné školení zaměstnanců „Nařízení REACH“ - Velehrad

Velehrad, 14.-15.5.2008ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.