Odborné školení zaměstnanců "IMPLEMENTACE REACH" pro AVNH - Praha

Praha, 11.-12.2.2008

Místo konání:
Školící středisko BAL SPECTRUM, s.r.o.,
Sokolovská 55/81,
180 00 Praha - Karlín

Program ke stažení zde
Závazná přihláška ke stažení zde
Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zdeESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.