Odborné školení zaměstnanců „IMPLEMENTACE REACH“ – Pardubice

Pardubice, 28.-29.2.2008

Místo konání:
Synthesia, a.s.,
533 54 Pardubice – Semtín 103

Program ke stažení zde.
Závazná přihláška ke stažení zde.
Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zde.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.