ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ "IMPLEMENTACE REACH" - Olomouc

Olomouc, 27. a 28. březen 2008

Místo konání:
Regionální centrum Olomouc s.r.o.
Jeremenkova 40B
Olomouc

Program ke stažení zde.

Závazná přihláška na ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ "IMPLEMENTACE REACH" - Olomouc ke stažení zde.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zde.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.