ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ "IMPLEMENTACE REACH" - Jihlava

Jihlava, 21. a 22. duben 2008

Místo konání:
Sídlo kraje Vysočina
Žižkova 57
budova B, kongresový sál, přízemí
Jihlava

Program ke stažení zde.

Závazná přihláška na ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ "IMPLEMENTACE REACH" - Jihlava ke stažení zde.

Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimis ke stažení zde.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.