Studie, analýzy

Zhodnocení dopadů připravovaného systému REACH na zpracovatelský průmysl České republiky

(Studie SCHP ČR a VÚOS a.s., zpracovaná pro MŽP, únor 2005)

http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s...

Studie sektoru speciálních chemikálií v České republice

(Studie SCHP ČR pro Evropskou komisi - JRC/IPTS, 2004)

http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s...

Studie možných sociálních dopadů implementace nařízení REACH v České republice

(Studie SCHP ČR a Arthur D. Little, 2005)

http://www.schp.cz/html/index.php?s1=1&s2=3&s...ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.