Kontaktujte nás

Kontakty na regionální kanceláře:

Ing. Dana Hendrychová

Hlavní konzultant - školitel

Dělnická 12

170 00  Praha 7

Česká republika

tel.: +420 266 793 577

tel.: +420 739 463 499

fax: +420 266 793 578

dana.hendrychova@schp.cz

Kontakty na kancelář projektu:

Ing. Ladislav Novák

hlavní manager projektu

Dělnická 12

170 00  Praha 7

tel.: +420 266 793 580

fax: +420 266 793 578

ladislav.novak@schp.cz

Ing. Alena Krejčová

konzultant, koordinátor

Regionální kancelář Praha pro kraje: Středočeský, Hradecký a Pardubický

Dělnická 12

170 00  Praha 7

tel.: +420 266 793 581

tel.: +420 739 463 431

fax: +420 266 793 578

alena.krejcova@schp.cz

Ing. Vladimír Janeček

odborník problematiky REACH

Dělnická 12

170 00  Praha 7

tel.: +420 266 793 575

tel.: +420 603 781 723

fax: +420 266 793 578

vladimir.janecek@schp.cz


ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.