Archiv

Aktuality

18. 12. 2007

Implementace chemické legislativy REACH - workshop SCHP ČR Více...

20. 11. 2007

Implementační projekty REACH – aktuální stav Více...

10. 11. 2007

Czech project aims to capitalise on REACH compliance Více...

17. 8. 2007

Svaz chemického průmyslu ČR ve spolupráci s Asociací výzkumných organizací...Více...

25. 6. 2007

Vítězem veřejné zakázky: "Příprava vzdělávacích modulů a materiálů... Více...

17. 4. 2007

Kurz o nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 - REACH 28.5. - 1.6.2007 Kouty. Více...

20. 3. 2007

Vítězem veřejné zakázky "Příprava vzdělávacích modulů a materiálů, vzdělávání zástupců... Více...

20. 3. 2007

Příprava na REACH Help Desky. Více...

12. 2. 2007

Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce. Více...

28. 1. 2007

Prezentace z konference SCHP CR "Implementace REACH, podpora výzkumu". Více...

Školení REACH

ODBORNÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ "IMPLEMENTACE REACH"

Zlín, 22. a 23. říjen 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ "IMPLEMENTACE REACH"

Praha, 10.- 11. září 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ MANAŽERŮ k Nařízení REACH

Liberec, 16. a 17. července 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ "IMPLEMENTACE REACH"

Brno, 9. a 10. července 2007, GEOtest Brno, a.s.

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZÁSTUPCŮ ZAMĚSTNAVATELŮ "IMPLEMENTACE REACH"

Ostrava - Mariánské Hory, 25. a 26. červen 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ MANAŽERŮ k Nařízení REACH

Plzeň, 18. a 19. června 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ MANAŽERŮ "IMPLEMENTACE REACH"

Pardubice, 11. a 12. června 2007, Synthesia, a.s.

Školení VaVal

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ pro Jihomoravský kraj

Brno, 4. 10. - 30. 11. 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ pro Středočeský kraj

Praha, 26. 9. - 23. 11. 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ pro Moravskoslezský kraj

Ostrava, 20. 9. - 16.11. 2007

SPECIALIZOVANÉ ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ K PROBLEMATICE VÝZKUMU, VÝVOJE, INOVACÍ A PROJEKTOVÉHO ŘÍZENÍ pro Ústecký kraj

Ústí nad Labem, 13. 9. - 9. 11. 2007


ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.