Sdělení pro účastníky školení REACH v rámci projektu „Adaptabilita“

Výzkumný ústav organických syntéz, a.s. vypracoval v rámci projektu „Adaptabilita“ manuál, který obsahuje nejaktuálnější informace o implementaci nařízení REACH. Tento manuál s názvem „Nové skutečnosti v problematice REACH“ navazuje na skripta „Základní informační materiál k nařízení EP a Rady(ES) č. 1907/2006 (REACH) vydaná v loňském roce. Účastníci školení v rámci projektu „Adaptabilita“ si je mohou vyzvednout na CD-rom sídle SCHP ČR, Dělnická 12, 170 00 Praha 7, a to denně od 8:30 do 16:30 u Ing. Krejčové nebo pí. Adamovské, v termínu do konce října 2008.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.