REACH, GHS, přeprava

"REACH, GHS, přeprava" to je název 4. mezinárodní konference cyklu "Odpovědné podnikání v chemii", kterou připravil Svaz chemického průmyslu ČR na 26. března 2008. Konference se uskuteční jako součást projektu "Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu", financovaného z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu České republiky. Na přípravě konference se podílí Ministerstvo životního prostředí, Asociace bezpečnostních poradců a znalců, Česká asociace čistících stanic, DEKRA, ReachSpektrum, s.r.o. a Zentiva, a.s.

Přihláška
Program
Čestné prohlášení o poskytnuté podpoře de minimisESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.