Projekt Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR byl prodloužen o 2 měsíce ,tj. do konce října 2008.

Od ledna 2007 do července2008 bylo v rámci projektu „Adaptabilita a posílení konkurenceschopnosti chemického průmyslu ČR“ realizováno 98 školení a proškoleno téměř 2000 účastníků z cca 400 firem z problematiky REACH a výzkumu, vývoje a inovací.

Projekt měl dle plánu skončit 31. srpna 2008, ale s ohledem na velký zájem o problematiku REACH, SCHP ČR požádal MPSV o prodloužení projektu o 2 měsíce.

V tomto vysoce aktuálním období, kdy od 1.června 2008 již probíhá předregistrace a řada, zejména malých a středních firem, se potřebuje lépe orientovat v problematice nové evropské chemické legislativy, SCHP ČR nabízí v období od 1. září do 15. října 2008 bezplatné proškolení zaměstnanců z problematiky REACH a aktuálních informací a pokynů z Evropské chemické agentury. Podmínkou je, že firma má nárok na podporu de-minimis.ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.