Final countdown to pre-registration and registration of chemicals

Brussels, 14.4.2008, Prezentace

Prezentace ze semináře věnovaného zejména předregistraci, který pořádala Evropská komise a Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) jsou uvedeny na webovské stránce Svazu chemického průmyslu ČRESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnanosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.